Sikkerhed

Jeg er uddannet akupunktør fra Københavns Akupunkturskole og medlem af brancheorganisationen Praktiserende Akupunktører

Jeg har RAB – godkendelse (Registreret Alternativ Behandler). Derfor kan jeg kan indberette din behandling til Sygeforsikringen Danmark, og er godkendt af de private sundhedsforsikringer.

– hos den praktiserende RAB godkendte akupunktør er du i gode hænder:

  • Akupunktøren er veluddannet, eksamineret og RAB godkendelsen skal fornyes hvert år.
  • Akupunktøren er godkendt til tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” og de fleste forsikringsselskaber.
  • Akupunktøren har en omfattende patientansvarsforsikring.
  • Akupunktøren har kollegaer over hele landet.
  • Akupunktøren er underlagt regler om god klinisk praksis og etiske retningslinjer.
  • Akupunktøren anvender udelukkende sterile engangsnåle.
  • Akupunktøren vedligeholder sin fortløbende sin uddannelse.
  • Akupunktøren kan udøve førstehjælp og hjertemassage.

Samtykkeerklæring

Første gang du kommer i klinikken bliver du bedt om at underskrive en samtykkeerklæring. Du skriver under på, at Akupunktur Der Dur & Fysiurgisk Massage, må indtaste og opbevare dine personlige data, samt journaloplysninger elektronisk via Terapeut Booking. Terapeut Booking efterlever kravene til sikker opbevaring af personlige data, jf. Persondataforordningen af 27. april 2016, med ikrafttrædelsesdato 25.maj 2018.

Hvilke oplysninger registreres:

Navn, adresse, tlf.nr., e-mailadresse, oplysninger til journal m.h.p. udarbejdelse af relevant diagnose/behandlingsplan.

Cpr.nr. registreres kun, hvis relevant ved eksempelvis indberetning til sygeforsikringen ”danmark” eller sundhedsforsikring.

Oplysningerne slettes, såfremt samtykkegiver ikke har rettet fornyet henvendelse inden for 5 år. Du har som klient ret til at få dine oplysninger berigtiget, slettet eller udleveret, og samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage, ved telefonisk eller skriftlig henvendelse til:

Tlf. 20 10 74 77 Mail: kontakt@akupunkturderdur.dk eller til kontakt@terapeutbooking.dk

Bloddonor

Bloddonorer vil blive spurgt til akupunktur inden for de sidste 3 mdr. Dette plejer ikke at være noget problem, da jeg har en sundhedsfaglig uddannelse bag mig. Der kan dog være forskellige regler fra aftapningsted til aftapningssted, så spørg evt. før du skal donerer blod.